Styrelse

timo_laitinen_
Timo Laitinen, född 1958
styrelsens ordförande
juris kandidat
generaldirektör
Statskontoret
medlem av styrelsen sedan 2012
kristiina_luukkonen
Kristiina Luukkonen, född 1953
styrelsens viceordförande
ekonomie magister
informationsförvaltningsråd
Finansministeriet
medlem av styrelsen sedan 2015
rami_metsapelto
Rami Metsäpelto, född 1968
juris kandidat
överdirektör
Trafikverket
medlem av styrelsen sedan 2014
tiina_lukkari_
Tiina Lukkari, född 1954
filosofie magister
medlem av styrelsen sedan 2010
panu_kilpinen_
Panu Kilpinen, född 1974
merkonom
kundchef
Hansel Ab
medlem av styrelsen sedan 2013